Berekening en vergunning

Robin van Duyne

Robin van Duyne

Hoofd Advies en Ontwerp
+31 88 440 3 435 r.vanduyne@focusbv.com

Dáárom Focus

  • Eén aanspreekpunt
  • Ervaren adviseurs
  • Berekening met onderbouwde rapportage
  • Meedenken in elk scenario
  • Snel schakelen en afstemmen

Van stikstofberekening, waterhuishoudkundig plan tot raming. Onze adviseurs zorgen voor betrouwbare berekeningen. Volgens wet- en regelgeving én ter onderbouwing van uiteenlopende vergunningsaanvragen. En om realisatiekosten te beheersen.

Stikstofberekening

Is voor jouw bouwproject een omgevingsvergunning vereist en wil je hiervoor een stikstofberekening laten uitvoeren? Ons team van ervaren adviseurs voert jouw stikstofberekening zorgvuldig en volgens de geldende richtlijnen uit. Zodat je met zo min mogelijk omkijken de vergunningsaanvraag volledig maakt, oponthoud voortkomt of snel weet waar je aan toe bent. Stikstofberekeningen kunnen we zowel maken voor de aanleg- als de gebruiksfase. Lees hier meer over onze werkwijze.

Waterhuishoudkundig plan

Om Nederland te beschermen tegen overtollig water of juist een tekort eraan, worden eisen voor waterberging en infiltratie strenger. Naast een goed en doordacht riool- en infiltratieplan is klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte een belangrijke maatregel om wateroverlast tegen te gaan. Om aan de vereisten te voldoen, doorlopen onze adviseurs eerst een watertoets. Dit biedt een eerste inzicht in eisen en verplichtingen rondom het project. Op basis hiervan stellen we een waterhuishoudkundig plan. Dit beschrijft wat het waterbezwaar is en hoe we met het regenwater omgaan in het plangebied. Het plan wordt getoetst door het Waterschap (en eventueel de gemeente) waardoor een breed gedragen ontwerp tot stand komt dat daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Lees hier meer over onze werkwijze.

Ramingen

Vraag onze adviseurs gerust de financiële haalbaarheid van jouw project te toetsen. Aan de hand van onze heldere, grondige en onderbouwde ramingen krijg je een precies beeld van de uiteindelijke kosten en kun je tijdig schakelen in ontwerp om budgetoverschrijding te voorkomen.

Lees meer
Lees minder
Berekening

Bekijk ook onze maatregelen rondom
CO2-reductie en onze certificeringen

Kwaliteit en milieu