Kwaliteit en milieu

Binnen Focus werken we dagelijks met aandacht voor elkaar en de wereld om ons heen.

Want bouwen aan een veilige en duurzame fysieke leefomgeving is alleen mogelijk vanuit een veilige en duurzame werkomgeving. En met een veilig en duurzaam resultaat voor ogen. Onze kwaliteit borgen we in duurzame samenwerkingen en tal van certificeringen.

CO2-reductie

We werken actief en bewust aan energiereductie. Zo nemen we deel aan de CO2-Prestatieladder. Binnen dit systeem monitoren we onze CO2-uitstoot en evalueren we elk halfjaar ons energiebeleid, onze reductiedoelstellingen en onze voortgang op dit vlak. Wij zijn gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Dit betekent dat we niet alleen werken aan onze eigen reductie, maar ook samen met partners de uitstoot in de keten willen terugdringen.

Focus Duurzaam

Onze partners voor CO2-reductie

Certificering

NEN-EN-ISO 9001:2015
02-02-2024 tot 14-07-2025
Kwaliteitsmanagementsysteem
CO2-Prestatieladder niv. 5
07-02-2024 tot 01-12-2024
Managementsysteem voor CO2-bewust handelen
NEN-EN-ISO 14001:2015
02-02-2024 tot 27-09-2025
Milieumanagementsystemen voor de activiteiten van Focus B.V.
BRL SIKB protocol 7701, 7702 en 7711
01-03-2024 tot 01-03-2027
Productcertificaat voor de aanleg of herstel van vloeistofdichte voorzieningen (vervangt de BRL 2319 en 2362)
BRL SIKB 7800
Vanaf 01-07-2021
Bovengrondse tankinstallaties voor K3 en K4 producten Onder- en bovengrondse tankinstallaties voor bijtende (corrosieve), schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten)
BRL-K904
Vanaf 01-04-2024
KIWA-procescertificaat voor tanksaneringen
VCA **
01-02-2024 tot 04-06-2025
Certificaat voor VGM-Checklist Aannemers versie 2017/6.0
SIKB protocol 7000
23-09-2023 tot 23-09-2026
Procescertificaat uitvoering van water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem
SVMS-007
01-02-2024 tot 20-06-2026
Gastechnische erkenningsregeling, Watertechnische erkenningsregeling, Elektrotechnische erkenningsregeling
REG
14-07-2022 tot 14-07-2025
Kwaliteitsmanagementsysteem
Veiligheidsladder niv. 2
23-02-2024 tot 07-09-2024
Veiligheidsbewustzijn systeem
Verklaring circulair sloopproject
N.v.t.
De Leeuwenhoek circulair sloopproject
Bekijk alle certificaten

Vragen over ons KAM-beleid?

Bel of mail naar
+31 88 440 3 432 m.vandijk@focusbv.com

Vragen en antwoorden

Meer weten over ons kwaliteitssysteem en onze certificeringen? Of samenwerken aan verdere CO2-reductie? Stel gerust je vraag