Harold van Buren, algemeen directeur

Algemeen directeur Harold van Buren “Een prettige en mooie leefomgeving zou toch vanzelfsprekend moeten zijn? Wij zien én nemen onze verantwoordelijkheid. Samen werken we voor de aarde als belangrijkste stakeholder.

In ons werk gaat het altijd over stakeholders. Maar wie is nou eigenlijk de grootste stakeholder? Dat is de aarde. We ontkomen er niet aan om naar een groter geheel te kijken. En vanuit dat grotere geheel samen te werken aan een kwalitatieve leefomgeving. Aan een omgeving waarin we aangenaam wonen, werken, recreëren en reizen. Nu én straks.

Duurzame verantwoordelijkheid

De overheid is een stimulerende factor en aanjager van verduurzaming. Maar de verantwoordelijkheid dragen we samen. Zo konden wij laatst een volledige project op duurzame brandtsof HVO uitvoeren, doordat de opdrachtgever minder korting accepteerde. Duurzaamheid is namelijk niet vanzelfsprekend in een markt waarin nog vaak naar de laagste prijs wordt gekeken. Maar we zien gelukkig meer partijen in onze markt die écht verandering willen brengen.

Wij blijven toekomstbestendig door een goed beeld te blijven houden van hoe de markt en de omgeving om ons heen zich ontwikkelen. Of dat zouden kunnen doen. Niet vanuit een afwachtende houding, maar proactief. Waar andere partijen afhaken, bundelen wij onze krachten en expertises om oplossingen tóch mogelijk te maken. Of om oplossingen te realiseren die makkelijker of voordeliger zijn dan ooit voor mogelijk gehouden.

Omzien naar elkaar

Er staat op elk moment wel een collega klaar die wil helpen of meedenken. Eerder te veel en te vaak, dan te weinig. Intern laten we elkaar nooit vallen. We kijken om naar elkaar, naar wat we samen kunnen bereiken en naar hoe we samen nog meer van betekenis kunnen zijn.

Ik ben trots op de bereidwilligheid en flexibiliteit van onze mensen. Op hoe zij ondanks veranderingen en soms extra druk aangehaakt blijven en meebewegen. Maar ik ben vooral ook trots op positieve reacties van opdrachtgevers op hun inzet en werkkwaliteit. Dat biedt vertrouwen voor elke toekomst.”