Het voormalig kantoor van Klaverblad-verzekeringen in Zoetermeer is niet meer. Voor de sloop zocht opdrachtgever JP van Eesteren een partij die circulair denkt, veiligheidsbewust werk (‘Veiligheidsladder’) en open en transparant samenwerkt. Focus nam de circulaire sloop op zich.  

Expertises Focus: circulaire demontage en sloop
Looptijd werkzaamheden: 13 maanden
Opdrachtgever: JP van Eesteren
Onderaannemers: MSO Circulair te Rotterdam, Asbestverwijdering NM B.V. te Zaandam, Hoogwerker & Kraanverhuur van den Brink te Barneveld.

Het begin: onderbouwde offerte

Een goede, onderbouwde voorbereiding is een cruciale factor bij circulaire sloop. Om die reden dienden we bij onze offerte een circulariteitsrapport in, als onderbouwing van onze aanpak. Daarnaast bezochten we twee keer de locatie om bij het voorstel een inschatting te kunnen geven van de materialen die hergebruikt zouden kunnen worden. Ook voegden we voor transparantie een V&G plan en Werkplan Slopen toe. Op basis van de inventarisatie van de ontvangen documenten, gaven we het advies om extra onderzoek te doen naar verdacht asbestmateriaal en een Flora & Fauna onderzoek te laten uitvoeren. Daarnaast deden we een bouwkundig vooropname en plaatsten we trillingsmeters om de overlast in de omgeving te monitoren.

Oplossing voor vertraging

Door de uitgebreide, onderbouwde voorbereiding konden we onaangename verrassingen tijdens het traject voorkomen. Zo bleek uit het Flora & Fauna onderzoek dat er vleermuizen in het pand aanwezig waren. Een dergelijke situatie kan leiden tot forse vertraging. Maar doordat we vleermuiskasten in het naastgelegen pand plaatsten en dit al deden voordat de vergunning ter inzage lag, konden we de uitloop beperken. Ook bood de planning voldoende ruimte voor de vleermuizen om zich te verplaatsen. We startten met de inwendige circulaire demontage. De gevelelementen – waar de vleermuis zich in vestigt – werden pas in een latere fase verwijderd.

Extra circulair gesloopt

De kleine uitloop bood echter ook voordelen. Doordat er meer tijd beschikbaar was, konden we een groter deel van de vrijgekomen materialen verkopen en hergebruiken. Alle materialen – waaronder gipswanden, isolatie, slowwhoops en brandblussers – sloegen we op in de direct naastgelegen parkeergarage voor transport naar de afnemer. Het voordeel daarvan: onnodige transportbewegingen tot een minimum beperken.

Bewijs van circulaire sloop

Het project is SVMS009-gecertificeerd, dit is een verlengstuk van SVMS 007. Hiermee is aantoonbaar dat het pand circulair gesloopt is. Dit certificaat is hét bewijs dat de gestelde doelen van de opdrachtgever ook daadwerkelijk zijn behaald.