Advies Focus

Werken op de tekenkamer bij Focus is ontzettend veelzijdig én belangrijk! Van inmeten van het terrein, contact onderhouden met de opdrachtgever en het waterschap tot uitvoeringstekeningen maken. Zodat het plan van de projectontwikkelaar omgezet wordt in een haalbaar ontwerp. En zodat de aannemer kan gaan bouwen.

Benieuwd hoe onze engineers en calculators dat aanpakken? Lees verder!

Het begint met een idee

De projectontwikkelaar en architect hebben een idee voor een stuk grond. Ze stellen een stedenbouwkundig plan op. Misschien willen ze een appartementencomplex neerzetten. Of een winkelcentrum. Maar elk project moet aan bepaalde eisen voldoen. Want hoe zit het met de waterhuishouding? En welke materialen zijn er nodig? Hier begint het werk van de tekenkamer.

De kunst van inmeten

In de tekenkamer wordt een voorlopig technisch ontwerp gemaakt op basis van het stedenbouwkundig plan of schets van de opdrachtgever. Hiervoor wordt eerst het terrein ingemeten. Dit doen de collega’s van de tekenkamer zelf, zodat ze gelijk (eventuele) problemen zien én kunnen oplossen. Een uitdaging  waar ze regelmatig tegenaan lopen, is de erfgrens. Soms ligt deze in praktijk anders dan is aangegeven in het Kadaster. Door zelf in te meten, wordt dit mogelijke knelpunt vooraf al in kaart gebracht én opgelost.

Water en verlichting

Het voorlopige ontwerp dat is gemaakt, wordt gebruikt voor het opstellen van het waterhuishoudkundig plan. Hierin wordt gekeken naar de invloed van het project op het grond- en oppervlaktewatersysteem. Het regenwater en de riolering moeten goed afgevoerd en-of geborgen worden, zodat er geen wateroverlast kan ontstaan.

De collega’s van de tekenkamer leggen contact met het waterschap en doorlopen de watertoets. In de watertoets worden afspraken gemaakt om te zorgen dat het waterhuishoudkundige en ruimtelijke beleid op elkaar zijn afgestemd. Met gebruik van het voorlopig ontwerp wordt er een stippenplan van de verlichting gemaakt, hierin staan de locatie van de lichtmasten in “potlood” weergegeven voor nadere uitwerking. Het verlichtingsplan kan ook worden opgesteld aan hand van het definitieve ontwerp.

Het definitieve ontwerp

Het terrein is ingemeten, de watertoets is doorlopen en het stippenplan van de verlichting is opgesteld. Door naar het definitieve ontwerp! Nu wordt precies bepaald welke materialen nodig zijn. De details van het hoogteplan, de groenvoorziening en het rioolontwerp worden vastgesteld. En het kostenplaatje kan nu tot in detail worden uitgewerkt. Wanneer de tekenkamer tevreden is met het ontwerp, kan het worden gepresenteerd aan de andere partijen. Dat zijn de opdrachtgever, de gemeente en het waterschap.

Van ontwerp naar bouwen

Een aannemer moet natuurlijk precies begrijpen wat in het definitieve ontwerp van de tekenkamer staat. Daarom wordt het ontwerp omgezet naar een uitvoeringstekening. In plaats van een uitvoeringstekening kan er ook een bestek worden geschreven met bijbehorende bestektekeningen. In het bestek wordt duidelijk aan welke eisen het project moet voldoen. Na het bestek of uitvoeringsontwerp worden werktekeningen gemaakt, bijvoorbeeld GPS kraanmodellen voor de uitvoering. En hierna is het werk van de tekenkamer voor dit project afgerond!

Meer weten?

Neem contact op met Robin van Duyne, hoofd advies en ontwerp, 0627741249 om samen te kijken naar waar wij kunnen ondersteunen bij advies en ontwerp uitdagingen. Ben je nieuwsgierig geworden naar het werken op onze tekenkamer? Kijk bij onze vacatures of neem contact met ons op!