Stikstofberekening

Is voor jouw bouwproject een omgevingsvergunning vereist en wil je hiervoor een stikstofberekening laten uitvoeren? Ons team van ervaren adviseurs voert jouw stikstofberekening zorgvuldig en volgens de geldende richtlijnen uit. Zodat je met zo min mogelijk omkijken de vergunningsaanvraag volledig maakt, oponthoud voortkomt of snel weet waar je aan toe bent.

Waarvoor is een stikstofberekening nodig?

Volgens Europese richtlijnen mag de stikstofdepositie in zogeheten Natura 2000-gebieden niet verder toenemen. Deze richtlijn heeft grote gevolgen voor de bouw. Zo is een stikstofberekening inmiddels een verplicht onderdeel van de omgevingsvergunning. De berekening moet aantonen wat de impact van het project (in bouw én gebruik) is op het Natura 2000-gebied.

Wanneer stikstofberekening voor de bouw?

Er zijn diverse voorbeelden waarbij een berekening nodig is, zoals nieuwbouwplannen, uitbreidingen op eigen terrein en tijdelijke evenementen waarvoor een vergunning vereist is. De complexiteit van de berekening verschilt per project en hangt af van meerdere factoren. Denk aan de locatie ten opzichte van het natuurgebied, de omvang van het project en de aard van de gebruiksfase.

Hoe we werken

De stikstofberekening voeren we uit aan de hand van de AERIUS calculator. Dit geldt voor zowel de bouwfase als de gebruiksfase. Voor deze berekening hebben we meerdere soorten gegevens nodig. Welke soorten en welke hoeveelheden materiaal/ materieel worden bijvoorbeeld tijdens de bouwfase toegepast? En voor de gebruiksfase: hoeveel bewoners/werknemers bevinden zich straks in het pand, op welke wijze wordt er gestookt en welke bronnen van stikstofuitstoot zijn er? Ook bij het aanleveren van de juiste gegevens kunnen we je helpen.

Wij voeren de berekening uit en geven een onderbouwde rapportage. Blijkt dat het project géén significante effecten heeft op Natura 2000, dan is er géén WNB (Wet Natuurbescherming)-vergunning nodig. In dat geval kun je in de omgevingsvergunningsaanvraag aantonen dat dat de uitstoot laag genoeg is. Mocht een WNB-vergunning wel noodzakelijk zijn, dan denken we graag mee over vervolgacties.