Een val van hoogte, een glijpartij of een ongeluk met materieel. Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Maar op de bouwplaats wil je natuurlijk juist ongevallen voorkomen. In de eerste plaats voor je medewerkers en hun gezin, maar natuurlijk ook vanwege een zakelijk belang. Hoe je de veiligheid op de bouwplaats waarborgt? Door het als veiligheidskundige vooral niet zo te doen als hieronder.

Don’t 1: snelheid boven zorgvuldigheid stellen

Je wilt als veiligheidskundige iets snel oplossen om er vanaf te zijn; dus ‘doe je het zelf wel even’ of je neemt genoegen met hoe het altijd gaat. Terwijl je ook je collega’s om input kunt vragen en snel aan de slag kunt met een oplossing. Dit leidt vaak tot betere ideeën en je creëert direct draagvlak.

Voorbeeldsituatie uit de praktijk:

Om hijsbanden aan te brengen bij het leggen van tanks, moest in eerste eerste instantie altijd boven op een tank geklommen worden met een ladder. Een medewerker die van afstand naar de situatie keek, maakte zich zorgen over de risico’s die deze werkwijze met zich meebracht. Hij zette met zijn verbeteridee directe collega’s en de uitvoerder aan het denken. Zo ontstond een idee: waarom worden de hijsbanden niet al aangebracht in de fabriek vóór het transport naar de bouwplaats? Het resultaat: nu blijven de hijsbanden om de tank bevestigd tijdens het transport en kan de tank op de bouwplaats vanaf de grond direct worden opgepikt. Zonder klimgevaar. Letterlijk veiligheid vanaf de grond opgebouwd.

Don’t 2: veiligheid opleggen zonder bewust te maken

Veiligheid is geen verplicht riedeltje, maar bedoeld om mensen te beschermen. Daarom is het belangrijk dat je collega’s er zelf mee aan de slag gaan, en zich dus bewust zijn van risico’s. Om bewustzijn te vergroten en draagvlak voor veiligheid te vergroten, kiezen we er binnen Focus bewust voor om alle medewerkers van administratie tot ieder die buiten werkt een GPI (Generieke Poort Instructie) te laten volgen. Veiligheid wordt zo dus van ons allemaal en niet alleen iets van de veiligheidskundige of de afdeling KAM.

Don’t 3: theorie en praktijk los van elkaar zien

Op een veilige werklocatie gaan theorie en praktijk hand in hand. En dat begint allemaal met de juiste gezamenlijke voorbereiding. Dit dwingt je dan om in gesprek te gaan met medewerkers die het moeten uitvoeren maar ook met medewerkers die zaken voorbereiden. Door in het voortraject te overleggen, komen ook veel betere ideeën los en wordt het belang van veiligheid vergroot.

Kortom…

Als veiligheidskundige moet je vooral accepteren dat je niet alles alleen kunt oplossen; dat is misschien we de grootste valkuil. Veiligheid is iets wat je met de hele organisatie realiseert: van directie tot medewerkers op de werkvloer. Samen sta je sterker dan alleen.

Meer weten over ons veiligheidsbeleid? We vertellen je graag meer! Of zie de pagina Kwaliteit en milieu voor ons certificeringbeleid.