Brandstofopslag

Frank van den Broek

Frank van den Broek

Projectleider
+31 88 440 3 446 f.vandenbroek@focusbv.com

Dáárom Focus

  • Erkende, ervaren installateurs
  • BRL SIKB 7700, 7701, 7702, 7711, 7800
  • BRL K904
  • REG, REW en REI
  • Meedenken in voortraject
  • Oplossingsgerichte houding
  • Gebruiksklaar dankzij eigen aannemingsbedrijf

Bij Focus ben je verzekerd van veilige en verantwoorde brandstofopslag. Onze installateurs zijn gespecialiseerd in aanleg van brandstoftanks en -leidingwerk, het treffen van bodembeschermende voorzieningen als in sanering van bestaande opslag. Zie daarnaast onze mogelijkheden voor keuring en inspectie. Hierbij werken we vanzelfsprekend strikt volgens de geldende wet- en regelgeving. Dat doen we voor uiteenlopende opdrachtgevers.

Brandstofopslag

Brandstofopslag gaat om veel meer dan het plaatsen van een tank. Bij Focus kun je terecht voor een totaalaanpak als het gaat om het aanleg van bovengrondse en ondergrondse brandstoftanks. Wij helpen met de vergunningaanvraag, voeren grondwerk uit, plaatsen brandstoftanks, leggen een vloeistofdichte vloer aan, installeren leidingwerk en werken bestrating keurig af. Dát is het voordeel van één partij met engineers, grondwerkers en installateurs onder hetzelfde dak. Álles goed geregeld.  

Sanering van brandstoftanks

Als een ondergrondse of bovengrondse brandstoftank buiten gebruik raakt, moet er binnen een termijn van twee maanden een tanksanering plaatsvinden. Zelfs wanneer een tank leeg blijft, is er risico op bodemverontreiniging. Focus is specialist in zorgvuldige tanksanering. Onze installateurs werken strikt volgens onder meer de richtlijn BRL K904, een werkmethode voor opslag van onder meer benzine, diesel, gasolie, stookolie en andere (licht ontvlambare) vloeistoffen. Ook volgen zij andere richtlijnen zoals vastgelegd in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Voor vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevertoestellen is dit de PGS 28. Voor vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties is dit de PGS 30.

 

 

 

Lees meer
Lees minder
Brandstofopslag

Bekijk ook onze maatregelen rondom
CO2-reductie en onze certificeringen

Kwaliteit en milieu