Gastanks en -installaties moeten periodiek worden gecontroleerd om zeker te weten dat ze aan de strenge richtlijnen voldoen en om risico’s te voorkomen. Zo ook bij Kavegas, leverancier van gassen, in Ederveen. Focus kreeg het gehele project in opdracht en verzorgde civiele techniek, inspectie en keuringen, bestratingswerk en installatiewerk.

Expertises Focus: civiele techniek, inspectie en keuringen, bestratingswerk en installatiewerk
Looptijd werkzaamheden: 6 weken
Opdrachtgever: Kavegas
In cijfers: 1 gastank van 150.000 liter, 2 gastanks van 100.000 liter en 1 gastank van 18.000 liter.

Focus is al sinds 2015 ‘keuringspartner’ van Kavegas en voert om de twee jaar een inspectie uit. Kavegas zocht een partner die volledig op de hoogte is van geldende veiligheidsrichtlijnen en die veel ervaring heeft in het werk met risicovolle producten. Zodat het bedrijf niet alleen zeker is van kundige keuring, maar ook kan vertrouwen op volledige ontzorging. Zo ook tijdens de laatste werkzaamheden.

Het project in stappen

Stap 1: grondwerk

Nadat we de locatie hadden afgezet met bouwhekken, startte het project met het verwijderen van de bestrating en het losgraven van de tanks. Deze gastanks zijn ter beveiliging omsloten met een ‘bak’ van betonnen buitenwanden. Omdat deze wanden het gewicht van een minigraver niet kunnen dragen, hebben we gedeeltelijk het zand weggezogen met een zuiginstallatie. Op andere delen zorgden draglineschotten voor de benodigde draagkracht en maakten we gebruik van een rupskraan met arm van 18 meter.

Stap 2: keuringen

Het ging hier om ondergrondse stalen tanks waar gassen in opgeslagen worden. Als eerste voerden we een uitwendige keuring uit: voor het losgraven van de tank controleerden we de kathodische bescherming. Uit deze keuring bleken de tanks niet meer te voldoen, maar het leidingwerk voldeed nog wel aan de eisen.

Stap 3: aanpassingen betonwanden en leidingwerk

Het was eerder al gebleken dat de L-wanden van de tankbak wat waren ontzet en dat de constructie als geheel verstevigd kon worden. Daarom plaatsten we aan de binnenzijde een stalen verstevigingsconstructie. Bestaande U-profielen die aan de bovenzijde van de wanden waren bevestigd zetten we vast aan nieuwe wanden. Daarnaast was een van keerwanden aan de korte kant. Deze plaatsten we in dezelfde lijn terug. Door een H-profiel over deze wanden te plaatsen en een betonwand te storten, ontstond een gelijke hoogte tussen de wanden.

Vervolgens pasten we het leidingwerk aan de nieuwe situatie aan en sloten we dit aan op de tanks. De lassen zijn met röntgenstraling gecontroleerd op defecten. Zodat er geen onnodige veiligheidsrisico’s ontstaan tijdens het gebruik van de installatie.

Stap 4: afronding

Na het afwerken van de installatie bouwden we de fundering verder op volgens de geldende richtlijnen, verwijderden we de bouwhekken en legden we nieuw straatwerk. Zodat Kavegas weer jaren veilig vooruit kan.

Keuring gastanks KavegasKeuring gastanks KavegasKeuring gastanks Kavegas