Tijdens de tankkeuring bij NWB in Amsterdam ontdekten we roest en andere defecten bij sommige tanks. Het Noord-Europees Wijnopslagbedrijf (NWB) beheert de opslag en verwerking van verschillende bulkvloeistoffen.  Maar wij hebben de expertise en capaciteit om deze tanks in overeenstemming te brengen met de vereiste veiligheids- en operationele normen. 

Opdrachtgever: Noord-Europees Wijnopslagbedrijf B.V. te Amsterdam
Expertises: Keuring tankinstallatie volgens de BRL k7800
Looptijd werkzaamheden: 4 weken
Onderaannemer: Wubben Noord, Van De Heide, Van De Haar Bronbemaling
Cijfers: 15 tanks van 30 m3

Stap 1: uitgraven van de tanks

Allereerst begonnen we met het uitgraven van de tanks en het blootleggen van relevant leidingwerk. Dit stelt ons in staat om de tanks te betreden, te reinigen en grondig te inspecteren. We gebruiken gespecialiseerde apparatuur, waaronder een torenkraan, minigraver en hydraulische graafmachine. Ons team ter plaatse is speciaal opgeleid en gecertificeerd voor deze taak.

Stap 2: reiniging en keuring

Nadat we de tanks hebben opgegraven, volgt een grondige reiniging om opgehoopte vloeistoffen en aanslag te verwijderen. Daarna keurt een inspecteur de tanks en hun installatie in opdracht van een BRLK7800 gecertificeerd bedrijf. Bij een positieve keuring en eventuele reparaties kan dit bedrijf een installatiecertificaat uitreiken.

Deze keuring volgt het SIKB 6800 protocol, dat is ontworpen om inspectiekwaliteit te waarborgen en omvat:

  • Herkeuring van ondergrondse tanks en leidingen.
  • Controle van bekleding en kathodische bescherming van ondergrondse tanks en leidingen, zowel boven- als ondergronds.
  • Beoordeling van water, bezinksel en micro-organismen in zowel ondergrondse als bovengrondse tanks.
  • Controle van aarding en veilige elektrische gelijkmaking voor tanks en leidingen, zowel boven- als ondergronds.

Stap 3: inspectieresultaten

Tijdens de tankkeuring bij NWB Amsterdam is geconstateerd dat er roest, putcorrosie en andere ernstige gebreken aanwezig zijn. In dit geval volgen we de standaardprocedure en brengen we de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte. Roest en putcorrosie kunnen namelijk leiden tot verplichte tanksanering. Vervolgens beoordelen we op basis van de inspectieresultaten en de aanbevelingen van deskundigen of verdere maatregelen noodzakelijk zijn.

Stap 4: ontwikkeling van aanpak

Nadat we de inspectieresultaten met de opdrachtgever hebben doorgenomen, starten we aan een gedetailleerd plan van aanpak. Dit plan omvat een reeks acties en procedures die moeten worden opgevolgd om de veiligheid en functionaliteit van de tanks te waarborgen.
Kortom, elke stap in dit project draagt bij aan een tankpark dat blijvend veilig en operationeel werkt.

Op zoek naar een gecertificeerd installatiebedrijf voor brandstof- of chemicaliënopslaglocaties? Vink Aannemingsmaatschappij heeft uitgebreide ervaring in deze sector en is een van de weinige bedrijven in Nederland met certificeringen voor installatie, onderhoud en keuring.

 

Tweede deel

In het tweede deel van het project hebben we hard gewerkt aan het herstel van de leidingen. We hebben oud en beschadigd leidingwerk gerepareerd, zodat deze weer perfect functioneren.

Om ervoor te zorgen dat de tanks en schachten in topconditie blijven, hebben we ze een speciale coating gegeven. Deze coating beschermt ze tegen water en vuil, waardoor ze langer meegaan en beter werken.

Ons doel was niet alleen om alles te repareren, maar ook om ervoor te zorgen dat alle leidingen, tanks en schachten samen als één veilig systeem werken.

 

Wil je meer weten over dit project of onze mogelijkheden rondom installatiewerk? Neem contact met ons op!