Een zeer geavanceerde chemische installatie in optimale staat brengen, samenwerken met experts en in alles voldoen aan de strengste milieu-eisen vanwege een Natura 2000-gebied. Voor waterleidingbedrijf PWN renoveerden we een 33 jaar oude natronlooginstallatie. Hierdoor kan deze installatie nog 20 jaar meegaan, wat betekent dat meer dan 80.000 huishoudens en bedrijven in Noord-Holland kunnen blijven genieten van schoon en veilig drinkwater.

Opdrachtgever: N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Expertises: Installatiewerk op gebied van de BRLk 7800
Looptijd werkzaamheden: 4 maanden
Onderaannemer: Leertouwer, Wubben, Kiwa
Cijfers: 2 bovengrondse tanks van 60 m3

Strenge vereisten

In het proces om water te zuiveren, gebruikt waterleidingbedrijf PWN natronloog, ook wel natriumhydroxide wordt genoemd. Natronlooginstallaties zorgen dat het water de juiste pH-waarde krijgt en geschikt wordt als drinkwater. Veilig werken met natronloog vereist geavanceerde systemen die zelfstandig controle uitvoeren, zonder dat mensen in contact komen met deze bijtende stof. Bij een van deze installaties bleek echter het kunststof versleten en kwamen diverse verouderde onderdelen niet door de keuring. Om die reden besloot PWN deze 33 jaar oude natronlooginstallatie te laten verbeteren.

Renovatie natronlooginstallatie in 5 stappen

Stap 1: natronloog verwijderen en tankreiniging

Nadat we zorgvuldig natronloog uit de tank hebben verwijderd, maken we deze schoon en voeren we een controle uit. Hierbij betreden we de tank en controleren we op risico’s. Zo kan roest binnen de afsluiters ertoe leiden dat dunne lagen materiaal – membranen – vast komen te zitten (doordat de waterstroomregeling niet optimaal fungeert).

Stap 2: leidingwerk en onderdelen vervangen

Overbodig leidingwerk en onderdelen vervangen we om het systeem duidelijker en efficiënter te maken. Daarnaast vervangen we kunststof leidingwerk en bijbehorende onderdelen die niet meer voldoen aan de moderne vereisten. Het vervangen van andere onderdelen is essentieel om een goede werking van de installatie te waarborgen. Zo vertoonden gietijzeren membraanafsluiters tekenen van corrosie, wat kan leiden tot vast zittende membranen.

Stap 3: filterkast installeren

Voor de opslagtanks is er een filterkast geleverd en geïnstalleerd. Een filterkast filtert onzuiverheden en verontreinigingen van het natronloog. Aangebrachte afscherming rondom het leidingwerk voorkomt ongewenste blootstelling en mogelijke gevaren.

Stap 4: tankinspectie en herkeuring

De laatste stap is een tankinspectie en herkeuring volgens BRL-normen. Dit om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de tanks te verifiëren. De herkeuring voor het leidingwerk voeren wij uit. Het herkeuren van de inspectie wordt door KIWA uitgevoerd.

Wil je meer weten over dit project of onze mogelijkheden rondom installatiewerk? Neem contact met ons op!