Op de stortplaats van ARN in Weurt verzorgen we een zorgvuldige afdekking met bovenafdichting. Dat gaat veel verder dan aanleg van gasdrainagesystemen en klei verwerken. Ontdek hoe we rekening houden met de strengst mogelijke vereisten (ARN en wettelijk) en werken binnen een zeer strakke planning. 

Opdrachtgever: ARN Weurt
Expertises: civiele techniek
Looptijd werkzaamheden: 24 juli t/m 15 december
Bestekschrijver/ directietoezicht: Sweco
Extern toezicht: Normec QS
Onderaannemers: Trisoplast, Cofra en Aannemingsbedrijf J. Den Boer B.V.
Cijfers: 40.000 m3 klei, 36.000 m2 Trisoplast, folie en drainagemat van Cofra

De afdekking van deze stortplaats begint met egaliseren: we egaliseren het bestaande talud met afval vanaf de Noordzijde van het werkvak. Dit is een cruciale basis voor al het werk dat later volgt. Onze tekenkamer heeft de bestaande lagen ingemeten en nauwkeurige 3D-modellen opgesteld voor de machines. Zo kunnen we tot in detail de juiste helling en vorm creëren voor aan stabiel afdeksysteem.

Afdekking stortplaats: laag voor laag

Aanbrengen van een steunlaag (AEC-bodemas)

Bodemas is het materiaal dat overblijft na verbranding van afval in een afvalenergiecentrale (AEC). De steunlaag van AEC-bodemas vormt een stabiele ondergrond voor de bovenliggende lagen. Het helpt om eventuele ongelijkheden in het terrein te egaliseren en biedt een solide basis voor het afdeksysteem.

Gasdrainagesysteem

Stortplaatsen produceren gas als gevolg van het ontbindingsproces van het afval. Dit gas moet veilig worden afgevoerd om ophoping te voorkomen. Daarom leggen we een nieuw gasdrainagesysteem aan. Dit systeem zuigt het gas af naar een centraal punt op de stortplaats. Hier wordt het afgevoerd naar een externe partij die het omvormt tot gas voor thuisgebruik.

Aanbrengen van combinatielaag

Volgens richtlijnen* brengen we een combinatieafdichting aan van Trisoplast en HDPE-folie. Deze beschermende laag voorkomt dat schadelijke stoffen de onderliggende bodemlagen kunnen bereiken. We gebruiken Trisoplast vanwege zijn duurzaamheid, flexibiliteit en milieubeschermende eigenschappen. Trisoplast is een materiaal dat uniek is in zijn soort: er is slechts één gecertificeerd bedrijf dat dit produceert. HDPE-folie wordt veelzijdig in afdichting gebruikt vanwege zijn bestendigheid tegen diverse chemicaliën.
*Richtlijn onderafdichtingsconstructies voor stort- en opslagplaatsen

Aanbrengen van een drainagemat

We plaatsen een drainagemat om regenwater af te voeren, zodat de aangebrachte afdeklaag op zijn plaats blijft en niet afschuift.

Aanbrengen van een afdeklaag

Een van de meest uitdagende aspecten van dit project is het aanbrengen van maar liefst 40.000 kubieke meter klei als afdeklaag. Dit gebeurt in twee lagen van elk een halve meter. De eerste laag moet minimaal 50 centimeter dik zijn om scheurvorming in aangebrachte materialen te voorkomen. Deze afdeklaag is van cruciaal belang om de stortplaats volledig af te dekken en te isoleren.

Aanleggen van hemelwaterafvoer

19 nieuwe putten in de teen van het talud laten hemelwater straks op een gecontroleerde, snelle manier wegstromen. Zodat het risico nóg kleiner wordt dat schadelijke stoffen de bodem kunnen bereiken.

Ophogen van percolaatputten

Om te zorgen dat de bestaande percolaatputten boven de nieuwe kleilaag uitkomen, verhogen we deze putten tot slot.

Kortom

Afdekking van deze stortplaats is een divers en omvangrijk project. Het helpt dat we jarenlange ervaring hebben met snel schakelen, flexibel meedenken en het werken aan stortplaatsen. Zo kunnen we een krappe deadline van nog geen 5 maanden halen en meebouwen aan een schonere en veiligere omgeving.