In Monnickendam staat het nieuwbouwproject Het Galgeriet op het punt om gerealiseerd te worden. Op deze unieke locatie, tussen de oude binnenstad van Monnickendam en het IJsselmeer, ondersteunen wij in opdracht van Gemeente Waterland met onze duurzame expertise. Met slooptechniek, milieutechniek én civiele techniek richten wij ons op het bodemwerk en het hergebruiken van vrijkomende materialen bij de bouw.

Opdrachtgever: Gemeente Waterland
Expertises: Slooptechniek, milieutechniek en civiele techniek

Looptijd werkzaamheden: Juni 2023 tot augustus 2024
Onderaannemers:  W-dam (voor de damwand)
Cijfers: Sanering 5.000m3, voorbelasting 60.000m3, verticale drainage 170.000m1

Opruimen en saneren van het terrein

We startten met het opruimen van het volledige bouwterrein. Er werden verontreinigde plekken in de bodem aangetroffen; deze zijn gesaneerd. Er is ongeveer 5.000 m3 aan vervuild materiaal afgevoerd naar een erkende verwerker om gereinigd te worden. Zo’n 80% van dit materiaal kon worden hergebruikt na reiniging. Zo is er écht sprake van duurzaamheid!

Veilig ophogen van het terrein

Om het terrein egaal te maken, vulden we gaten op met schoon zand. Een deel van het bouwterrein moest in totaal 4 meter worden opgehoogd, hier gebruikten we zo’n 40.000 m3 zand voor. Allereerst werd een laag zand van 2 meter aangebracht. Om de veiligheid te waarborgen en de waterspanning te controleren, legden we vervolgens een verticale drainage en geavanceerde sensoren aan. Voordat er verder verhoogd kon worden, beoordeelden we regelmatig – iedere 0,5 meter – de waterspanning in de ondergrond. 

Om bodemverzakking te voorkomen en de bodemhoogte te bewaken, plaatsten we zakbakens in de grond. Zo konden we razendsnel reageren op afwijkingen in de bodemhoogte en direct aanpassingen doorvoeren wanneer dit nodig bleek.

Werkzaamheden in het havengebied

Het project ligt direct aan het water van het IJsselmeer. Om verzakking te voorkomen, moest een deel van de haven gedempt worden. Ook dit hebben wij op ons genomen. Allereerst moest er gebaggerd worden: we verwijderden zo’n 3.000 m3 slib en voerden dit af. In samenwerking met onderaannemer W-dam is een stalen damwand geplaatst voor demping, gevolgd door een voorbelasting van 2 m1, verticale drainage en ophoging in lagen van een halve meter. Na voldoende zetting is de bovenste meter van het zand hergebruikt voor de aanleg van wegen binnen het nieuwbouwplan. Zo is de cirkel weer rond!

Wij hebben een duurzame missie! Op zoek naar de juiste partij voor (groene) sloopwerkzaamheden, milieutechniek en/of civiele techniek? We vertellen er je graag meer over!