Voor de nieuwbouw van woonwijk De Eendracht in Terschuur ondersteunen wij bij de sloop én wederopbouw. We bundelen onze krachten met onderaannemers en zorgen onder andere voor een veilig bouwterrein, grondsanering en het opruimen van groen. Ook hier streven we naar zo min mogelijk afval: de meeste materialen en grond moeten worden hergebruikt.

Opdrachtgever: Gemeente Barneveld

Expertises: Slooptechniek, milieutechniek, advies

Looptijd werkzaamheden: 17 weken

Onderaannemers: Velpro Asbestsanering BV, Hooijer Renkum – Groenewaarden, De Vries Grond- en Sloopwerken, Vink Grondstoffen, Transportbedrijf H. Vink en Zonen, Van de Haar bronbemaling

Cijfers: Saneren van 9.000m2 asbesthoudend plaatmateriaal, 5.798 vrijkomend puin breken. Opruimen van: 110 ton groen, 120 ton gasbeton, 45 ton b-hout, 30 ton constructiestaal, 80 ton wapeningsijzer. Tanksanering van 3 ondergrondse olietanks, afvoer van 675 ton met olie verontreinigde grond en 250 ton asbesthoudende grond.

Veiligheid op het bouwterrein

Voordat er van start gegaan wordt, richten we het bouwterrein veilig in. Ook voeren we een bodemonderzoek uit om de bodemkwaliteit te analyseren. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de strikte veiligheidsnormen en milieueisen En om risico’s te minimaliseren tijdens de verdere uitvoering van het project.

 

Start met opruimen: verwijderen van asbest

Samen met Velpro Asbestsanering BV zorgen we ervoor dat asbest veilig verwijderd wordt. Ook het verdere terrein moet worden opgeruimd: bruikbare elementen zoals garagedeuren, silo’s en houten balken worden gedemonteerd en klaargemaakt voor hergebruik. We gooien zo min mogelijk weg: als materialen gerecycled kunnen worden, doen we dat!

 

Groen opruimen

De bomen op het terrein moeten ook plaatsmaken voor de nieuwe woonwijk. De eiken worden omgezaagd en gebruikt voor de productie van hoogwaardige meubels. Andere boomsoorten worden verwerkt tot haardhout. En het overige groen wordt gebruikt voor biomassa, oftewel: houten groenafval verwerken tot hernieuwbare brandstoffen. Dit laatste doen we samen met Hooijer Renkum – Groenewaarden.

Klaarmaken van de grond

Op het terrein stond een scala aan gebouwen, ook wel opstallen. Deze zijn machinaal gesloopt. Het vrijgekomen puin breken we op locatie. Veel materiaal kan worden hergebruikt als menggranulaat onder de toekomstige wegen in de woonwijk. Vervolgens is de grond gesaneerd; deze bevatte asbest en olie. Samen met onze partners zorgen we voor een veilige en grondige sanering van het terrein. Vervolgens is het terrein geëgaliseerd.

Oplevering van het project

Wij zitten boordevol kennis over grondwerk. Daarom hebben we bij oplevering de gemeente Barneveld geadviseerd over het grondwerk in dit project. Zoals de optimale locatie van het gebroken menggranulaat en het verwerken van gezeefd zand op de juiste locatie. Ook in de toekomst zullen wij mee blijven denken.

Ook een uitdagende klus op gebied sanering? Of op zoek naar een partij voor advies over bodemwerk? Wij vertellen je er graag meer over!