Bodemsanering en zeven: deze civieltechnische werkzaamheden zijn voor ons een uitdaging die we graag aangaan. Voor de realisatie van woningen aan de Goorsestraat in Haaksbergen, moest de grond volledig schoongemaakt worden. Wij hebben de grond ontdaan van asbest, wegverharding, wortels en meer. Duurzaam en met oog op het recyclen van materialen.

Opdrachtgevers: BAS en BPD

Expertises: Civiele techniek

Looptijd werkzaamheden: 4 tot 8 weken

Onderaannemers: Nienhuis Rietmolen, Vink Holding

Cijfers: 80t asfalt verwijderen, 800t betonverharding verwijderen, 40 bomen verwijderen, rooien stobben 40 stuks, 1500 kuub zeven, 500t zeefresidu afvoeren, 3500t reinigbare grond

Veilig asbest afvoeren

We zijn gestart met de sanering van het terrein. Hieraan voorafgaand zijn verschillende bomen op het terrein gekapt om plaats te maken voor toekomstige woningen. De gekapte bomen zijn weggebracht naar een erkende verwerker, waar ze ecologisch worden verwerkt tot biomassa.

Samen met een veiligheidscoördinator op locatie – om de veiligheid te borgen – hebben we het terrein zorgvuldig ontdaan van asbest. Zo kon er vervolgens worden gestart met de overige werkzaamheden.

 

Grond(ig) zeven

Nadat de grond volledig gesaneerd was, verwijderden we de betonnen verhardingen. Dit beton wordt gerecycled door een externe verwerker. We hebben vervolgens de grond gezeefd om betonpuin en restmateriaal te verwijderen. Tijdens het zeven maakten we gebruik van een grote zeefmachine. Deze is in staat te scheiden op basis van grootte en dichtheid, fractie 0-40. Dit houdt in dat tijdens het zeven het grote materiaal van het kleine materiaal gescheiden wordt. Wat overblijft: grond en zand, gescheiden van puin en restmateriaal. Het puin en restmateriaal hebben we afgevoerd om te recyclen. Met als resultaat een schone ondergrond voor verdere ontwikkeling. De bouw kan beginnen!

Civieltechnische werkzaamheden en saneringen: daar zijn wij een kei in! Ook een uitdagende klus voor ons? Laat het ons weten!