Het keuren van bovengrondse tankinstallaties is een specialistische klus waar strenge eisen aan verbonden zijn.

Bovengrondse chemische tanks moeten verplicht elke 10, 15 of 20 jaar gekeurd worden. De gevolgen bij calamiteiten bij chemische tankinstallaties voor bodem, medewerkers en omgeving zijn groot. Daarom mogen enkel bedrijven die gecertificeerd zijn op hoofd- én deelgebieden volgens de BRL SIKB 7800, PGS 28, 30 en 31, deze werkzaamheden uitvoeren. Focus heeft voor Ecolab meerdere chemische tanks gereinigd én gekeurd.

Expertises Focus: installatietechniek, inspectie en keuringen, boven- en ondergrondse (tank)installaties
Looptijd werkzaamheden: 10 weken
Opdrachtgever: Ecolab
In cijfers: 1 van 122.000 liter, 1 van 78.000 liter, 1 van 20.000 liter, 1 van 28.000 liter en 1 van 20.000 liter.

Voor start van het project wordt eerst een Proces Risico Inventarisatie en Evaluatie (PRI&E) gemaakt. Hierin worden mogelijke risico’s, met bijbehorende maatregelen ter preventie, opgenomen. Nog een belangrijk onderdeel van de PRI&E zijn de Material Safety Data Sheets (MSDS). Dit zijn product specifieke bladen die informatie bevatten over materiaalkenmerken, die inzicht bieden in welke producten wel en niet binnen het project toegepast kunnen worden.

Stapsgewijze keuring bovengrondse chemische tanks

Stap 1: reiniging tank

De tank dient van binnen helemaal leeg en schoon te zijn, voordat we de tank mogen betreden. Voor veiligheid en extra zorg zijn onze monteurs aanwezig om mangatwacht te houden.

Stap 2: opbouwen en snijden

Vervolgens begeleiden onze monteurs bij de opbouw van een steiger in en mogelijk buiten de tank. Deze steigers maken het mogelijk om in- en uitwendig de tank en het leidingwerk te keuren / inspecteren. Daarnaast zorgt deze steiger dat de keuringsmeester op een veilige manier de tank van binnenuit kan keuren.

Stap 3: keuring chemische tankinstallatie

Het keuren van de tankinstallatie wordt verricht door het keuringsbedrijf. Ook hierbij bewaken onze monteurs een veilig verloop door mangatwacht te houden.

Stap 4: afpersen

Nadat de tank is gekeurd, persen wij de tank af. Hierbij wordt er lucht door de leidingen geperst en meten we of de lucht dezelfde druk behoudt. Op deze manier controleren we of de leidingen dicht zijn. Zo niet, dan passen we het leidingwerk aan om lekkage te voorkomen. Om de aanpassingen te controleren, persen we de tank nogmaals af.

Stap 5: afronding

Om zeker te weten dat we de installatie in optimale staat achterlaten, zijn we voor een slotcontrole aanwezig wanneer de tank wordt gevuld. Pas wanneer we voor 100% zeker zijn dat de installatie naar wens van de opdrachtgever is aangepast, ronden we het project af.