Om een spoorwegovergang in Apeldoorn Ossenveld veiliger voor voetgangers, fietsers en automobilisten te maken, moest een onderdoorgang worden gerealiseerd. Werken langs het spoor is altijd risicovol. Wij voerden onder grote tijdsdruk succesvol uitgebreide grondwerkzaamheden uit, brachten een fundering en tunnelsecties aan en voerden afval af. Hierbij stond de veiligheid voor onze werknemers voorop.

Opdrachtgever: Hegeman Bouw & Infra BV
Expertises: Civiele-techniek, milieu-techniek, sloop-techniek
Looptijd werkzaamheden: januari 2022 tot mei 2023
Onderaannemers: Zevenhuizen Transport B.V., Blijleven B.V., Vink Grondstoffen B.V., Vink Milieutechnisch Adviesbureau B.V., Fugro NL Land B.V., FD Rail & Infra B.V.
Cijfers: Opbreken 1.600 ton asfalt en 2.400 ton menggranulaat, ontgraven 2.000m3 klei, 6.500m3 veen/zand, 3.500m3 grond en 33.000m3 zand, hakken/inkorten van 145 mortelschroefpalen, afvoeren 2.500 ton boorspoeling, aanbrengen 250 meter schuifbanen voor verschuiven prefab tunnelsegment (6.600 ton), maken onderbouw/overgangsconstructie ballast voor VolkerRail, aanvullen betonconstructie met 6.000m3 zand en 3.500m3 grond, afvoeren 18.000m3 zand, 4.000m3 veen en 1.700m3 grond met Japanse duizendknoop.

Veel werk verzetten in weinig tijd

Tijdens dit project moest er veel werk worden verricht in zeer weinig tijd. Dit kwam door de hoge eisen van ProRail (het treinverkeer mocht maximaal 120 uur stil liggen), de omvang van de werkzaamheden en de korte bouwtijd van de onderdoorgang. In 120 uur moest de oude spoordijk ontgraven zijn, schuifbanen gerealiseerd, de spoormoot verschoven en de overgangsconstructie aangebracht zijn. Ons team werkte vijf dagen lang, dag en nacht, door om dit gedaan te krijgen. Dankzij de goede voorbereiding, strakke planning en nauwe samenwerking met de opdrachtgever lukte het de werkzaamheden binnen de beschikbare tijd uit te voeren. We hebben de hele ontgraving in een 3D-model gegoten om ervoor te zorgen dat elke machinist de ontgraving nauwkeuring kon uitvoering volgens het ontwerp. Hiervoor zetten we zeven graafmachines, één bulldozer, twee shovels, zeven dumpers en 45 werknemers in.

Ontgravingen voor tunnelsecties

In de eerste 24 uur is 15.000m3 zand, klei en veen uit de spoordijk ontgraven en opgeslagen in het depot. In de volgende uren voerden we voor de waterkelder aan de zuidkant van het spoor grondwerk uit tot een diepte van 10m1. Aan de noordzijde groeven we een bouwput tot een diepte van 8m1 uit voor de bouw van het tunnelsegment.

Fundering aanbrengen en afvoeren

Als fundering van de betonnen constructie voor de onderdoorgang brachten we mortelschroefpalen aan. Na het boren van de palen verwijderden we de vrijgekomen boorspoeling en dit voerden we af naar een erkende verwerker. De aangebrachte boorpalen voor de koppensneller hakten we in delen en voerden we eveneens af.

Aanleg van de tunnelsecties

Dankzij de ontgraving konden we het prefab tunnelsegment van 6.600 ton verschuiven tot een diepte van 8m1. Na het aanleggen van de schuifbanen is de tunnelsectie gelift en 40 meter verschoven. Vervolgens is de tunnelsectie weer aangevuld en de overgangsconstructie aangebracht. Hierna kon VolkerRail verder met de aanleg van het spoor en kon de onderdoorgang verder gerealiseerd worden.

Ook omvangrijke werkzaamheden tot een goed einde brengen? Bij Focus werken experts met precisie aan iedere klus. We vertellen er graag meer over!