In het centrum van Hilversum krijgt Politie Hilversum een nieuw onderkomen. Wij zijn door onze opdrachtgever gevraagd om mee te denken voor optimalisatie van het bouwplan: om kosten te besparen op deze krappe en complexe locatie. Hierbij wogen we diverse varianten af voor de beste en meest voordelige keuze. Hoofdzakelijke werkzaamheden zijn: sloop parkeerkelder, aanbrengen keerconstructie, uitvoeren grondwerk en het aanbrengen van terreininrichting met bijkomende werkzaamheden.

Opdrachtgever: Bouwonderneming STOUT B.V.
Expertise: civiele-techniek, milieutechniek, slooptechniek
Onderaannemers: Mulder Puinrecycling B.V., Van der Haar bronbemaling, WinMix B.V., Vink Grondstoffen.
Looptijd werkzaamheden: juni 2022 tot media 2024
In cijfers: slopen, breken en afvoeren 14.000 ton puin, ontgraven, zeven en tijdelijk afvoeren 2.000m3 grond/zand, ontgraven en afvoeren 5.500m3 zand, aanbrengen 165m1 berlinerwand, aanbrengen 32m1 CSM-wand, aanbrengen bouwplaats, aanbrengen DWA en HWA riool, inclusief 225m3 aan infiltratievoorzieningen, herstraten 1.060m2, aanbrengen 1.200 m2 gebakken klinkers, inclusief onderbouw op parkeerdek, aanbrengen 500m2 groenvoorziening en aanbrengen diverse terreininrichtingselementen.

Stap 1: sloop

De nieuwe huisvesting van Politie Hilversum ligt in het centrum van Hilversum. Een locatie waar rondom volop wordt geleefd. Reden voor ons om extra rekening te houden met de bewoners en omgeving. Tijdens de sloop moest de overlast qua stof, geluid en trilling beperkt blijven. De sloopwerkzaamheden voerden we daarom uit met meerdere rupskranen om de slooptijd zo kort mogelijk te houden. Lichte delen verkleinden we, braken we af en voerden we ter plaatse af. De zwaarste wanden en vloeren voerden we in delen af en werden op andere plaatsen verkleind,  om de overlast te beperken. Om de trilling en het geluid binnen de gestelde grenzen te houden zijn er trillings- en geluidsmeters aangebracht.

Stap 2: werkzaamheden parkeergarage

Het oorspronkelijke plan – voor de bouw van de parkeerkelder stalen damwanden aanbrengen – werd omgegooid. Vanwege hoge staalprijzen en een te verwachten overlast voor de buurt. In plaats daarvan brachten we kostenbesparende berlinerwanden aan. Bijkomend voordeel: door de lage grondwaterstand was geen bemaling nodig. Door de staanders van de wanden te boren en niet te trillen konden we tevens trillings- en geluidsoverlast beperken.

Stap 3: ontgraving

Bij dit project werd de gemengde bovenlaag gezeefd en opgeslagen om later voor de nieuwe kelder hergebruikt te worden. Het zand uit de ondergrond werd ontgraven, afgevoerd en hergebruikt op een van onze andere projecten. Na dit grove grondwerk voerden we ook de detailontgraving voor de kelderbouwer uit.

Stap 4: riolering

Voor deze huisvesting leggen we ook de riolering aan. De droogweerafvoer wordt aangesloten op het gemeentelijk riool. Het regenwater wordt middels  infiltratiekratten in de bodem geïnfiltreerd met overloop op gemeentelijk riool. In verband met de lage grondwaterstand is er beperkt bronbemaling nodig (grondwater op 4,00m1 – mv).

Stap 5: terreininrichting parkeerdek

Ook het parkeerdek gaat grondig op de schop. Het nieuwe straatwerk bevat een speciale infiltrerende opbouw, inclusief drainagemat. Bovendien moet het parkeerdek veel gewicht kunnen dragen. Daarom worden delen deels met EPS-elementen opgehoogd. Het dek wordt afgesloten met een robuust beveiligd spijlenhekwerk, inclusief speedgate. De bestrating- en inrichtingsmaterialen die zijn vrijgekomen bij dit project zijn elders opgeslagen, om na de bouw hergebruikt te worden.

Out-of-the-box oplossingen

Door met STOUT B.V. out-of-the-box te denken, blijven de kosten én de overlast voor de omgeving beperkt. Ook bewaken we de veiligheid voor de omgeving. Zo is bij dit project een speciaal aangelegde rijbaan voor het (vracht)verkeer van de bouw gerealiseerd voor laden en lossen. Achteruit rijden na het laden en lossen is hierdoor niet nodig. Ook wordt er gebruik gemaakt van een ticketsysteem zodat de leveringen op geplande tijden worden gebracht en er geen wachtrijen op de speciale rijbaan kunnen ontstaan.

Weten welke out-of-the-box oplossingen Focus voor jouw project kan realiseren? We vertellen je graag meer.